Privacybeleid

 

Algemeen

Ons privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat we daarin aangeven op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. TheClassicHouse is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. TheClassicHouse is te bereiken per e-mail op [email protected].

 

Registratie persoonsgegevens

TheClassicHouse legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u uw gegevens achterlaat in onze winkel worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van TheClassicHouse.

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties en cookies kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde reclame.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van een offerte of bestelling.
 • Bij het bestellen via onze website.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van een contactformulier op de website.
 • Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Dit kan een transporteur, montage partner, betaaldienst of onze IT dienstverlener zijn.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door TheClassicHouse gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren,
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 • Voor het meten van de klanttevredenheid,
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 • Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 • TheClassicHouse zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.

Persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

 

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt TheClassicHouse verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die TheClassicHouse over u verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die TheClassicHouse over u verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die TheClassicHouse over u verzamelt.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:

 • Volledige naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Uw verzoek en/of vraag

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigings-e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

 

TheClassicHouse streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom TheClassicHouse uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

U heeft het recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om advertenties te personaliseren.
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of apparaat plaatst. Een cookie zelf bevat of verzamelt geen persoonlijke informatie over u of uw gebruik van het web. Wanneer u echter een website bezoekt, kunnen de cookies op uw computer of apparaat de website in staat stellen een meer op maat gesneden dienst of ervaring te leveren - bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam of voorkeuren te onthouden.


Waarom we cookies gebruiken

Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren te onthouden en om u een betere gebruikerservaring te geven door onze website te verbeteren en om inhoud aan te bieden die beter op uw behoeften is afgestemd. Dit betekent dat wij cookies gebruiken om uw bewegingen op en gebruik van onze website te onthouden. Wij verzamelen hierbij geen persoonlijke gegevens. Wij verzamelen deze statistische gegevens zodat wij onze website kunnen optimaliseren.

Wilt u van cookies af of uw cookie-instellingen wijzigen?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer of apparaat door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Sommige browsers bieden een modus waarin cookies na een bezoek altijd worden verwijderd. De exacte instructies voor het wijzigen van uw cookie-instellingen kunt u vinden in de 'Help'-sectie van uw browser. U kunt cookies die al op uw computer of apparaat staan op elk gewenst moment verwijderen. Als u ervoor kiest helemaal geen cookies te accepteren, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen wij echter geen optimale ervaring garanderen en is het mogelijk dat bepaalde inhoud niet beschikbaar is.

 

Lijst van cookies die wij verzamelen

 

In de onderstaande tabel vindt u een lijst van cookies die wij verzamelen en welke informatie zij opslaan. Deze lijst is niet uitputtend en wij raden u aan de cookie-informatie van derden te bekijken via de links hieronder.

Naam cookieCookie Beschrijving
1P_JARGoogle Ads; voor het leveren van advertenties of retargeting
_cf_bmStrikt noodzakelijke cookies voor de Cloudflare-websites en -diensten
IDESlaat informatie op over welke marketingcampagne een gebruiker het laatst heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de website
NIDGoogle; slaat gebruikersinformatie op via individuele gebruikers-ID; kan ook worden gebruikt voor advertentiedoeleinden
_gaHelpt te bepalen welke delen van de website geoptimaliseerd moeten worden; er worden geen persoonlijke informatie of gegevens verzameld
_gcl_auCookie van de eerste partij voor "Conversion Linker"-functionaliteit (Google)
_gidGoogle Analytics; voor het opslaan en tellen van pageviews
sessie_idopgeslagen in de server, wordt toegewezen aan een specifieke gebruiker voor de duur van het bezoek van die gebruiker (sessie)
cf_opruiming

Clearance Cookie slaat het bewijs op dat de uitdaging geslaagd is. Het wordt gebruikt om niet langer een captcha of jschallenge uitdaging te geven indien aanwezig. Het is nodig om de origin server te bereiken.


Google Privacybeleid: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cloudfare Privacybeleid: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/